EINA/APLICACIÓ WEB:
BUBBLR
URL:
www.pimpampum.net/bubblr/DESCRIPCIÓ:
Bubblr es una aplicació 2.0 per a crear còmics virtuals. Aquesta pàgina por ser utilitzada sense la necessitat de registrar-se i utilitza fotografies del servei on line Flikr per a poder fer les creacions, encara que també es poden pujar les nostres pròpies fotografies. Açò es pot fer pujant les nostres creacions a Flickr i després buscant-les a partir del programa a través del nom de la mateixa o del nom d'usuari, els quals sabrem ja que aquestes les hem pujat nosaltres mateixa. Està creat amb el programa Flash i una vegada creat el còmic, podem compartir-lo amb altres usuaris o enviar-lo a través del correu electrònic mitjançant un codi que ens proporciona una vegada que l'hem acabat. Es tracta d'una ferramenta bastant senzilla que fomenta la creativitat dels usuaris ja que permet llibertat de creació a la vegada que pot ser utilitzat per qualsevol persona interessada en el tema tant a nivell educatiu com personal. Presenta una interfície senzilla que permet seguir els passos de manera clara i organitzada per a que puga ser utilitzada sense dificultat.
ÚS DIDÀCTIC:
Aquesta ferramenta pot ser utilitzada a l'àmbit didàctic ja que es tracta d'una web que fomenta la creativitat i la motivació dels usuaris a l'hora que permet perfeccionar el llenguatge escrit i pot servir per a treballar la literatura de forma divertida. A la vegada, amb aquesta aplicació, es poden treballar temes transversals relacionats amb la natura, l'entorn, els transports, l'amistat, la discapacitat, etc. Ja que permet llibertat a l'hora de crear, per tant, la temàtica tractada pot ser molt diversa. Per altra banda, aquesta aplicació permet desenvolupar l'elaboració de descripcions, la redacció de contes, la creació d'obres de teatre, etc a l'hora que els usuaris aprenen vocabulari, expressió escrita, etc. També permet que els usuaris s'interessen per temes relacionats amb personatges coneguts, histories, països, etc que no coneixien i d'aquesta manera es familiaritzen amb aquestos temes.
EXEMPLES:
Dins de la pàgina, existeix un apartat on podem trobar gran quantitat d'exemples de còmics creats:
http://www.pimpampum.net/bubblr/archive.php
Un exemple de creació pròpia:
http://www.pimpampum.net/bubblr/?id=42962
També podem trobar exemples diferents temàtiques com:
Colors: http://www.pimpampum.net/bubblr/?custom=&id=33461
Fruites:http://www.pimpampum.net/bubblr/?custom=&id=30466
Les estacions:http://www.pimpampum.net/bubblr/?custom=&id=26767
TUTORIAL/COMO UTILITZAR L’EINA /APLICACIÓ:PER A SABER MÉS:
http://comics20.wikispaces.com/Videotutorial+Bubblr
http://tutorialesedutic.wikispaces.com/Bubblr
NOM DE LA’UTOR/AUTORA DEL TUTORIAL:
NURIA GARCIA MASIA