EINA/APLICACIÓ WEB:
Batalugu
URL:
http://batalugu.com/ver2/index.phpDESCRIPCIÓ:
Batalugu és una aplicació web per a la creació ràpida i fàcil de contes per a xiquets.
ÚS DIDÀCTIC:
Podem crear contes que s’adeqüen als interessos dels xiquets, als temes que s’estan tractant a l’aula, i als seus nivells i necessitats. A més a més, podem convidar també als xiquets a fer el seu propi conte, sent aquesta una manera divertida de treballar la creativitat, reforçar aprenentatges, motivar i treballar des de la seua pròpia iniciativa.
EXEMPLES:
http://batalugu.com/ver2/viewer.php?bid=7669#
http://batalugu.com/ver2/viewer.php?bid=7668#
http://batalugu.com/ver2/viewer.php?bid=98#
http://batalugu.com/ver2/viewer.php?bid=804#
TUTORIAL/COMO UTILITZAR L’EINA /APLICACIÓ:PER A SABER MÉS:
http://vamosalcole.com/2012/03/22/batalugu-vamos-a-crear-un-cuento/

http://www.educacontic.es/blog/crea-fantasticos-cuentos-con-batalugu

https://www.facebook.com/pages/Batalugu/143445619023403
NOM DE LA’UTOR/AUTORA DEL TUTORIAL:

Rosa Bonet Asensio