EINA/APLICACIÓ WEB:
Blogger
URL:
www.blogger.comDESCRIPCIÓ:
És un lloc web que et permet publicar a la xarxa textos o articles, mantenint actualitzats periòdicament en un web amb URL pròpia, i on l'autor té la llibertat de triar sobre quin tema vol escriure, informar, etc. També altres persones poden accedir-hi per a compartir l’ informació i comentar en els textos o articles que hi ha al blog.
ÚS DIDÀCTIC:
Quant als docents, podem utilitzar aquesta eina en infantil per publicar activitats o jocs per als nostres alumnes per a reforçar el que fan en l’aula, o bé fer un blog dirigit per als pares dels alumnes per a que vegin que fan els seus fills a classe,tant fotografies com vídeos dels nens fent les activitats a classe, de les excursions que fan, els tallers, de les festes com aniversaris, Nadals,etc, o perquè llegeixin i s’ informin sobre activitats que poden fer amb els seus fills a casa o consells educatius donats per docents, etc.
També podem posar al nostre blog enllaços a altres pàgines educatives, el que ens permet un ús molt més didàctic.
Els alumnes poden fer ús aquets blog creant el seu propi espai al blog, posant petites valoracions de les coses que fan a classe, sempre amb la supervisió i ajuda del docent.
EXEMPLES:
Exemples de blog educatius:


Aquest blog esta creat per la meua companya i per mi:

TUTORIAL/COMO UTILITZAR L’EINA /APLICACIÓ:PER A SABER MÉS:
  • Mil trucs per a Blogger:
(http://www.miltrucosblogger.info/)
  • Com utilitzar Blogger:
(http://www.slideshare.net/carlosbarbiero/como-utilizar-blogger)
  • Tutorial de Blogger 2012:
(http://zaraweb.wordpress.com/2012/07/10/tutorial-blogger-actualizado-2012/)
  • Com crear una plantilla para Blogger,tot el que deus saber:
(http://www.ayuda-bloggers.info/2012/04/crear-una-plantilla-para-blogger-todo.html)
NOM DE LA’UTOR/AUTORA DEL TUTORIAL:
Ana Cerdán Plá