EINA/APLICACIÓ WEB:
Glogster
URL:
http://www.glogster.com/DESCRIPCIÓ:
Glogster es tracta d'un programa que ens permet crear i compartir pòsters multimèdia interactius, als que podem afegir elements com vídeos, imatges, text i àudio. És una aplicació web fàcil, divertida i amb grans possibilitats didàctiques. Amb aquesta eina podem reemplaçar la cartolina per un suport més ecològic i tecnològic. Els murals realitzats poden ser impresos, inserits en una web (blog d'aula, personal, etc.), projectats i utilitzats en classe mitjançant una PDI o pissarra digital.
ÚS DIDÀCTIC:
Glogster és una eina molt interessant per a treballar qualsevol àrea a l'aula.
Donada la seva versatilitat i la infinitat de recursos multimèdia, els alumnes poden crear pòsters amb moltes i variades finalitats:
-Com material de reforç a una exposició oral.
-Com producte final d'una webquest.
-Per a descriure i exposar als companys pel·lícules, lectures o notícies escolars.
-Per a presentar el resultat final d'un treball o investigació.
-Per a resumir un viatge, excursions,etc.
A més, fomenta l'aprenentatge actiu i col·laboratiu i motiva als alumnes a ser creatius i a aprendre de manera divertida, realitzant la creació digital de temes específics.
Dins de Glogster podem trobar una aplicació concreta: GlogsterEDU, una plataforma tecnològica que proposa un aprenentatge col·laboratiu en línia per a professors i estudiants per expressar la seua creativitat, coneixements, idees i habilitats a l'aula. Té l'avantatge que cada professor pot incloure en el seu compte fins a 200 alumnes sense necessitat que tinguen compte de correu electrònic, a més només podran accedir als treballs realitzats els que tinguen permís autoritzat.
Per als mestres, és un recurs dinàmic i innovador que capta l'atenció dels alumnes i els manté involucrats en el contingut que s'està tractant, fent de l'ensenyament un procés més divertit.
Per als alumnes, és una experiència d'aprenentatge que fomenta l'expressió creativa independent i la imaginació, així com el treball en equip en projectes de col·laboració.
Les TIC han incorporat a l'ensenyament nous recursos, especialment relacionats amb els elements multimèdia i la interactivitat que enriqueixen, encara més, les possibilitats dels murals i els pòsters. D'aquesta forma, la incorporació de la versió digital d'aquest recurs didàctic, motiva molt més als xiquets a explorar temes en els quals anteriorment poden haver estat menys interessats. Els alumnes aprendran a inserir amb gran facilitat textos, enllaços o imatges, així com arxius d'àudio o vídeo.
Un dels seus avantatges és la possibilitat de gravar àudio i vídeo des de la pròpia aplicació, per a això únicament necessitarem un micròfon i una webcam connectats al nostre ordinador. Aquesta activitat pot ser molt divertida per a fer-la a l'aula; podem gravar arxius d'àudio amb les cançons preferides dels xiquets, interpretades per ells mateixos o fer representacions de contes. Després podrem pujar les creacions al blog de la classe per a que podem veure-la els pares.
EXEMPLES:
-http://www.glogster.com/davidveraromero2/poster-glog-by-davidveraromero2/g-6levepr28k5stjj3orsgca0
-http://www.glogster.com/josemcbr/los-transportes-by-josemcbr/g-6lequf5ne29m45mhakuqfa0
-http://www.glogster.com/marietaa/los-numeros/g-6lf9felv77513g16v1bk1a0
-Aquest és el meu exemple:
http://www.glogster.com/olgagran/bon-nadal-/g-6l30r02gdde07pi0rr017a
TUTORIAL/COMO UTILITZAR L’EINA /APLICACIÓ:PER A SABER MÉS:
-Vídeo tutorial de Glogster:
**http://www.youtube.com/watch?v=ubQC8_ENcQk**
-Articles i notícies sobre aquesta nova eina:
**http://noticias.universia.edu.pe/vida-universitaria/noticia/2010/03/17/699798/glogster-nueva-herramienta-aula.html**
-Glogster en blogs d’educació infantil:
**http://tic-ei.blogspot.com.es/2012/05/glogster-mural-interactivo.html**
NOM DE LA’UTOR/AUTORA DEL TUTORIAL:
OLGA GRAN CARBONELL.