EINA/APLICACIÓ WEB:
Hofmann
URL:
http://www.hofmann.es/web/hofmann/inicioDESCRIPCIÓ:
Hofmann és un programa informàtic què ens permet dissenyar àlbums de fotos, calendaris, targetes i invitacions entre altres. A més a més, una vegada creat el projecte a l’ordinador, aquest s’envia per Internet a Hofmann, S.L., ells l’imprimiran i l’enviaran a l’adreça sol•licitada pel consumidor.

D’altra banda, per fer-ne ús d’aquest programa és necessari descarregar-te’l i instal·lar-ho en l’equip de treball, el qual ha de complir uns requisits d’hardware i de software perquè tot funcione correctament.
ÚS DIDÀCTIC:
Gràcies a la seua senzillesa i rapidesa, aquest programa ens proporciona una àmplia varietat d’activitats per a realitzar en les aules de qualsevol curs. Els mestres poden crear els seus propis objectes d’aprenentatge fent ús dels diferents projectes què presenta el programa; com per exemple àlbums o pòsters amb fotos aportades pels nens per a treballar el temari.

En aquest cas ens centrarem en l’aula d’educació infantil on és imprescindible crear un ambient d’aprenentatge significatiu i motivant. Alguns dels usos didàctics de l’eina són:

.La creació d’àlbums per recordar festes, festivals, excursions, ....
.La elaboració de les felicitacions de Nadal amb fotos dels xiquets acompanyades per gifts, relacionats amb el tema i, facilitats pel programa.
.La creació d’un calendari amb les fotos dels nens per a conèixer els aniversaris o els mesos de l’any.
.La creació de murals per a fixar coneixements al final del tema, per a conèixer les parts de la casa o amb la finalitat d’exhibir alguna cosa.

Totes aquestes activitats poden realitzar-se dins de l’aula, sempre que aquestes disposen dels recursos necessaris (ordinador, canó, pissarra digital interactiva, Internet). D’aquesta manera, els nens aprenen continguts teòrics i tecnològics simultàniament. D’altra banda, també podem fer partícips als pares proposant tallers o elaborant objectes d’aprenentatge relacionats amb la família.
EXEMPLES:
-Mis recuerdos: http://goo.gl/J2t4o
-Book: dulce y bonito. http://goo.gl/fajLi
-Olalà París: http://goo.gl/CqFP1
TUTORIAL/COMO UTILITZAR L’EINA /APLICACIÓ:||
PER A SABER MÉS:

http://albumdigital.org/ En aquesta web trobem diferents opcions què ens mostren els productes de Hofmann,també ens ajuda a resoldre els problemes més característics del programa.
http://www.facebook.com/clubhofmann També podrem trobar Hofmann en les xarxes socials com per exemple a Facebook.
http://www.foto-recuerdo.com/ Aquesta web és un distribuïdor autoritzat de Hofmann.
NOM DE LA’UTOR/AUTORA DEL TUTORIAL:
AMELIA MÉNDEZ ORTS