EINA/APLICACIÓ WEB:
Jing Proyect
URL:
http://www.techsmith.com/jing.htmlDESCRIPCIÓ:
  • Prendre captures de pantalla: Captura d'una imatge del que es veu en la pantalla de l'ordinador
  • Screencasts de gravació: Gravació de fins a 5 minuts de vídeo en pantalla
ÚS DIDÀCTIC:
Amb aquesta aplicació es pot:
  • Fer tutorials per a l'escola de pares i mares, on s'expliquen aplicacions simples.
  • Fer tutorials pels propis xiquets per a altres xiquets, a nivell de centre es poden fer tutorials per a ensenyar a xiquets més xicotets com usar programes.
  • Es poden fer captures de pantalla de les activitats que els xiquets fer en l'ordinador, per a incloure-les en una memòria digital de l'aula o per a imprimir-les.
EXEMPLES:
https://www.youtube.com/watch?v=ArdnDwa9qOE
https://www.youtube.com/watch?v=qrPm1tQENl8
TUTORIAL/COMO UTILITZAR L’EINA /APLICACIÓ:PER A SABER MÉS:
http://www.slideshare.net/ciclosfera/jing-project-2392347
http://www.applesfera.com/aplicaciones/jing-project-captura-imagenes-y-crea-screencasts
http://www.youtube.com/watch?v=DdcNALS15h4
NOM DE LA’UTOR/AUTORA DEL TUTORIAL:
CRISTINA JUAN CASÁÑEZ