EINA/APLICACIÓ WEB:
LINO IT
URL:
www.linoit.comDESCRIPCIÓ:
És una pàgina per crear murs digitals amb fotos, links, vídeos, etc.
ÚS DIDÀCTIC:
Podem fer creacions amb els xiquets d’excursions, de síntesi quan finalitzem un projecte, el llibre del protagonista digital... Com podem veure, es poden realitzar moltes activitats .
EXEMPLES:
http://linoit.com/users/DCADEIgrup1Tutorial/canvases/inbox (fet per mi, privat)
http://linoit.com/users/DCADEIgrup1Tutorial/canvases/Manualitats%20INFANTIL (fer per mi, públic)
http://linoit.com/users/becaspam/canvases/ARGUMENTOS%20QUE%20ME%20DAN%20MIS%20PADRES
http://linoit.com/users/marilutauste2011/canvases/EL%20GIGANTE%20SISIMIQUI
http://linoit.com/users/lucilogo/canvases/U.D%20%22LA%20CASA%22
http://linoit.com/users/lucilogo/canvases/U.D.%20%22EL%20CUERPO%22
TUTORIAL/COMO UTILITZAR L’EINA /APLICACIÓ:PER A SABER MÉS:
**http://www.youtube.com/watch?v=D1-g1qToEU4**
NOM DE LA’UTOR/AUTORA DEL TUTORIAL:
Mª Magdalena Mira Carbonell