EINA/APLICACIÓ WEB:
Mashon comics
URL:
http://www.mashon.com/comics/DESCRIPCIÓ:
Mashon Comics és una aplicació web amb la qual l’usuari pot dissenyar fàcilment i ràpidament el seu propi còmic. L’usuari ha de seguir una sèrie de passes com, per exemple, escollir el nombre de pàgines que contindrà el còmic, el disseny i el fons de cada plana, afegir-hi els rètols, els personatges i els globus corresponents, etc. A més a més, val a dir que aquesta aplicació compta amb una sèrie de plantilles que es poden utilitzar sense que això impedisca la possibilitat de crear el còmic al gust de l’usuari, pujant imatges directes des de l’ordinador. Finalment, cal assenyalar que aquesta eina és en llengua anglesa, tot i que resulta fàcil d’entendre gràcies als exemples visuals.
ÚS DIDÀCTIC:
Aquesta aplicació pot ser de gran utilitat en una aula d’infantil, ja que és fàcil i ràpida d’usar. Als alumnes, els motiva treballar i crear amb les TIC, i quin millor exemple que creant ells soles la seua pròpia història en forma de vinyetes? Una història amb il·lustracions és millor per a l’aprenentatge significatiu dels alumnes d’infantil perquè es basa en elements visuals i poc textuals (s’ha de tindre en compte que els alumnes d’aquest cicle encara no han començat o que, en tot cas, acaben de començar a llegir i escriure). Així mateix, cal anar en compte amb l’ús que se’n fa, ja que l’aplicació conté una eina que permet afegir-hi armes defensives o ofensives; en aquest sentit, l’ús que en facen els alumnes ha d’estar controlat i supervisat pels mestres en tot moment.
EXEMPLES:
Un bon exemple de còmic amb imatges pròpies, fent ús de l’eina Add media – My media amb la qual s’apugen fotografies directament des de l’ordinador propi
TUTORIAL/COMO UTILITZAR L’EINA /APLICACIÓ:PER A SABER MÉS:
Mashon és la plataforma líder en la personalització de productes per botigues de comerç electrònic. Combina l'estat de les tecnologies amb la tècnica de fabricació per tal d’aconseguir una nova cadena de subministrament i oportunitats innovadores de comercialització. Alguns dels seus productes, a banda dels còmics, són samarretes, tasses, llibretes, etc.
NOM DE LA’UTOR/AUTORA DEL TUTORIAL:
CARMINA MUÑOZ RAMOS.